donderdag 16 februari 2017

M decreet

Die 'M' van het M decreet: die slaat toch op Merde? Of is het Misérie? 

Stel 1: je weet dat je kind een handicap heeft, dat is 'gediagnosticeerd'. 
Stel 2: je weet dat dit kind, ondanks de handicap verdomd veel kan en een normale intelligentie heeft. Want dat is ook getest
Stel 3: je weet ook dat, ondanks dat het kind veel kan,  het toch niet in een gewone school zal kunnen leren lezen en schrijven. Waarom niet? Zie 1)  Ik onderschat daarbij de creativiteit en inzet van de leerkrachten in het gewone onderwijs absoluut niet. Ik zie trouwens hoe zij het andere kind hebben doen openbloeien door zich aan te passen aan haar tempo en aan de druk die ze op dat moment wel/niet aan kon. Alleen: het kind-met-handicap heeft een andere onderwijsmethode nodig. Eén die extra hulpmiddelen geeft om 'rond de handcap' te fietsen bij het leren lezen. En er zijn ook grenzen aan 'aanpassen' wanneer je een klas van 24 lln voor je hebt zitten


Wat zegt het M Decreet dan? Wel , dit: je moet toch naar het gewoon onderwijs gaan, het kind laten mislukken, om dan na enkele jaren een verslag te krijgen waarop staat dat de school zijn best heeft gedaan, maar dat dit niet voldoende is. Want dan pas mag je naar het bijzonder onderwijs gaan, die op dat moment al dichtgeslibt is. Ha ja: want hoe langer je wacht met naar het bijzonder lager onderwijs te gaan, hoe langer de 'remediëring' duurt  en dus hoe langer het duurt voor het kind terug in het gewone onderwijs kan instromen.

Ondertussen is ook het GON-systeem aan het veranderen, maar niemand weet hoe: dat zal pas op 1 september (hopelijk) duidelijk zijn....

Conclusie: het kind met handicap kan misschien/waarschijnlijk ook geen extra ondersteuning krijgen in het gewone onderwijs, ondanks de handicap....
Het moet eerst verdrinken  : falen, blijven zitten, laag zelfbeeld krijgen, gedragsproblemen vertonen. Dan zullen we het eens gaan redden, dat kind. Maar wacht even! Dat kan niet, want daar zijn de wachtlijsten!

Ik ben er niet gerust in.   Het zou dus zo maar kunnen dat het kind met normale intelligentie maar wel een handicap, dus zelfs nooit aan een diploma lager onderwijs geraakt, maar enkel maar een getuigschrift waarop staat wat er wat er na 8 jaar 'proberen' wel gelukt is...

Wie heeft dit klote (excuseer mij, maar ik kan het even niet anders verwoorden) systeem bedacht??? Zeker niet iemand die van veraf of dichtbij een kind met extra onderwijsnoden kent...

1 opmerking:

  1. Mijn pleegzoon van 6 jaar is in september gestart in het bijzonder onderwijs (basisaanbod) en zit hier perfect op zijn plaats. Ik heb hier 2 jaar voor gestreden tegen de visie van het CLB - opgelegd door het M-decreet - maar in dit geval is het de aanhouder die gewonnen heeft omdat ik bovenstaande absoluut wou vermijden: het mislukken, laag zelfbeeld.... dus op tijd beginnen duwen en trekken, blijven bellen, mensen verzamelen die jouw steunen hierin en meehelpen met een dossier want dat hebben ze natuurlijk nodig (leerkrachten, directeur, oude school, mogelijke nieuwe school, COS, logopediste, testen ...) en blijven aandringen op samenzitten, blijven CLB lastig vallen - jouw visie verkondigen en kijk... soms lukt het dan wel. Hij heeft de kleuterklas gedaan in het "gewone" onderwijs, niet gedubbeld, wel veel zorg en extra begeleiding gekregen en nu naar het 1e leerjaar basisaanbod wat heel goed loopt. Het M-decreet werkt niet voor elk kind, ben ik van overtuigd...

    BeantwoordenVerwijderen

Leuk dat je reageert!

Groetjes